Φυσικοθεραπευτές

Ευσταθίου Άγγελος
Κουρτζής Παναγιώτης
Μακαντάσης Γιώργος
Μπατιστάτος Ανδρέας
Στασινόπουλος Βασίλης
Τσαμπάζη Χρύσα