Μικροβιολόγοι

Αναγνώστου Λεωνίδας  
Βελβιτσάνος Κων/νος
Δαλέση-Πέπα
Δενδρινού Μαρία
Παπαδοπούλου Λυσιμάχη
Στεφανάκη Αγάπη - Στέφανη
Τουμανίδου Μάρθα
Χάσπαρης Χαρίλαος